Τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 2007 ΑΡΧΙΚΗ ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
internet WHY's & HOW's
Φορμίωνος 35, 16121
Καισαριανή
211-11-73522
 

 

 

Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

u eWorkflows:

O επανασχεδιασμός των εσωτερικών διαδικασιών των τμημάτων σε ηλεκτρονική μορφή

u eDocuments:

Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων

u eProcess:

Υιοθέτηση προτύπων διεπαφής μεταξύ διαφορετικών συστημάτων

u VPN :

Διασύνδεση απομακρυσμένων εταιρικών τμημάτων σε ενιαία βάση

 

Για το MARKETING και τις ΠΩΛΗΣΕΙΣ:

 u eOrders:

Εφαρμογή ηλεκτρονικών διαδικασιών στις παραγγελιοληψίες

u mySITE:

Προϊοντική προβολή και ενημέρωση σε προσωποποιημένο επίπεδο σε όλους τους πελάτες

u eCommerce:

Δημιουργία νέων προϊόντων και διαδικασιών για την αυτόματη προώθηση νέων πωλήσεων σε ένα ευρύτερο φάσμα αγορών

 

Για την ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ:

u eHelpdesk:

Η παροχή online πληροφοριών παράλληλα ή σε αντικατάσταση με το help desk


Για τα
ΣΤΕΛΕΧΗ:

u Knowledge Management:

 Ενοποίηση πληροφοριών και των πηγών τους και μετατροπή τους σε εταιρική γνώση

u Education :

Σταδιακή ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών με ταυτόχρονη εκπαίδευση του προσωπικού

 
 
 
 

Μελέτες και έργα που αφορούν σε ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ως ολότητα:


eProcess

 u  Λογιστικό γραφείο ΣΙΩΤΟΣ-ΠΕΤΣΑΛΗΣ (διασύνδεση λογισμικού)  

VPN

   u  MARGETIS Maritime Consulting (υλοποίηση λύσης απομακρυσμένης πρόσβασης στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας)  
  u "ΕΣΤΙΑ" Εταιρεία εξυπηρέτησης πολυκατοικιών (υλοποίηση λύσης απομακρυσμένης χρήσης του βασικού λογισμικού της εταιρείας για τη διαχείριση των πελατών της)
  u Λογιστικό γραφείο Γ. ΠΑΤΣΑΛΗ (υλοποίηση λύσης απομακρυσμένης χρήσης, διαχείρισης και ενημέρωσης του λογιστικού λογισμικού του)

mySITE

   u  MARGETIS Maritime Consulting (μελέτη και ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου (www) και Mobile mini web (mobi) site για χρήση με πρόσβα-ση από κινητό τηλέφωνο)

Λοιπές μελέτες και έργα


Εγκαταστάσεις εσωτερικών δικτύων (LAN)

  u   MARGETIS Maritime Consulting  
  u   Λογιστικό γραφείο ΣΙΩΤΟΣ-ΠΕΤΣΑΛΗΣ 
  u "ΕΣΤΙΑ" Εταιρεία εξυπηρέτησης πολυκατοικιών


Παλαιότερες μελέτες και έργα που αφορούν τμ. MARKETING και ΠΩΛΗΣΕΩΝ:

(Οι εταιρείες που αναφέρονται στον επόμενο πίνακα, δεν εντάσσονται στο πελατολόγιο της  internet WHY's & HOW's. Οι μελέτες όμως στις οποίες αναφερόμαστε συντάχθηκαν από τα στελέχη μας, όταν εκείνα εργάζονταν σε παρεμφερή αντικειμένου εταιρείες. Τις παραθέτουμε ως δείγμα των δυνατοτήτων των στελεχών μας).


eOrders

   u  WEB RADIO της LiBECOM (μελέτη ανακατασκευής και ανάπτυξης μηχανισμού για το audio streaming)  

mySITE

  u   PC MAGAZINE (μελέτη κατασκευής web site)  
  u   Περιοδικό OXYGEN (μελέτη ανακατασκευής web site)  
  u   PROCEED (Μελέτη κατασκευής web site)  
  u   TV Guide της LiBECOM (Μελέτη ανάπτυξης τηλεοπτικού vortal)  
  u   ΜΙΝΟΣ-ΕΜΙ (μελέτη αξιολόγησης και ανακατασκευής web site)  
  u   ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (μελέτη ανακατασκευής του web site)  
  u   TELESTET-TELEPOLIS-TELESTET EMPORIO (μελέτη portal)  
  u   ΣΕΙΣΕΤ (μελέτη αξιολόγησης και ανακατασκευής του web site)  
  u   TUV (μελέτη αξιολόγησης και ανακατασκευής του web site)  
  u   Football Sala (FOOTSAL) (μελέτη κατασκευής web site με μηχανισμό ενημέρωσης μέσω στατικών templates)  

eCommerce

  u   SMS ALERTS της TELESTET (μελέτη κατασκευής της υπηρεσίας)  
  u   WAPNET της ΟΤΕΝΕΤ (μελέτη κατασκευής του wap site)  
  u   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (μελέτη αξιολόγησης και εικαστικής ανακατασκευής του e-commerce site)  
 

 

Παλαιότερες μελέτες και έργα που αφορούν σε τμ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ:

(Οι εταιρείες που αναφέρονται στον επόμενο πίνακα, δεν εντάσσονται στο πελατολόγιο της  internet WHY's & HOW's. Οι μελέτες όμως στις οποίες αναφερόμαστε συντάχθηκαν από τα στελέχη μας, όταν εκείνα εργάζονταν σε παρεμφερή αντικειμένου εταιρείες. Τις παραθέτουμε ως δείγμα των δυνατοτήτων των στελεχών μας).


eHelpdesk

   u  AD CRAWLER της LiBECOM (μελέτη κατασκευής της υπηρεσίας)  
 

 

Παλαιότερες μελέτες και έργα που αφορούν ΣΤΕΛΕΧΗ εταιρειών:

(Οι εταιρείες που αναφέρονται στον επόμενο πίνακα, δεν εντάσσονται στο πελατολόγιο της  internet WHY's & HOW's. Οι μελέτες όμως στις οποίες αναφερόμαστε συντάχθηκαν από τα στελέχη μας, όταν εκείνα εργάζονταν σε παρεμφερή αντικειμένου εταιρείες. Τις παραθέτουμε ως δείγμα των δυνατοτήτων των στελεχών μας).


Knowledge Management

   u  Content Aggregation System της LiBECOM (μελέτη ανάπτυξης συστήματος διαχείρισης γνώσης)  

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ( 1,52Mb)

 

Copyright (c) 2007 INTERNET WHY's & HOW's All rights reserved.