Τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 2007 ΑΡΧΙΚΗ ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
internet WHY's & HOW's
Φορμίωνος 35, 16121
Καισαριανή
211-11-73522
 

 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ

u Internet Business Plan

u Κατασκευής web site

u Δημιουργίας e-shop

u Αξιολόγησης web site

u Ασφάλειας web site

u Ανάλυσης αναγκών ERP / CRM

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ WEB SITE

u Στατικών web site

u Προϊοντικών mini sites  

u Δυναμικών web sites

u Portals / Vortals

u Content Management Systems

 

ΠΡΟΒΟΛΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

u Internet Marketing Plan

u Mini sites

u Newsletters

u Banner Campaigns

 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

u Κατασκευής e-shop

u Διασύνδεσης με online payment

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

u VPN λύσεις διασύνδεσης

u Ιntra(extra)net δίκτυα

u Ιntra(extra)net εφαρμογές

 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

u Προμήθεια software / hardware

u Εκπαίδευση προσωπικού

 
 

Αν λοιπόν το Internet είναι ένα εργαλείο, τότε πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας; Πριν από όλα πρέπει να ξέρουμε τί θα κάνουμε και πώς. Πρέπει να έχουμε στα χέρια μας μια μελέτη.

Παρακάτω προβάλλονται μερικά απλά παραδείγματα για το πώς μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα στους πελάτες μας και στους υπαλλήλους μας, μειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος.

 1. Για όλα τα τμήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

  • eWorkflows: O επανασχεδιασμός ή η μετατροπή των εσωτερικών διαδικασιών όλων των τμημάτων σε ηλεκτρονική μορφή.

  • eDocuments: Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων.

  • eProcess: Υιοθέτηση προτύπων διεπαφής μεταξύ διαφορετικών συστημάτων (λ.χ. Αποθήκη - Λογιστήριο - Οικονομική Δ/νση).

  • VPN: Διασύνδεση απομακρυσμένων εταιρικών τμημάτων σε ενιαία βάση.

 2. Για τα τμήματα MARKETING και ΠΩΛΗΣΕΩΝ:

  • eOrders: Εφαρμογή ηλεκτρονικών διαδικασιών στις παραγγελιοληψίες.

  • mySITE: Προϊοντική προβολή και ενημέρωση σε προσωποποιημένο επίπεδο σε όλους τους πελάτες.

  • eCommerce: Δημιουργία νέων προϊόντων και διαδικασιών για την αυτόματη προώθηση νέων πωλήσεων σε ένα ευρύτερο φάσμα αγορών.

 3. Για το τμήμα ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ:

  • eHelpdesk: Η παροχή online πληροφοριών παράλληλα ή σε αντικατάσταση με το help desk.

 4. Για τα ΣΤΕΛΕΧΗ και τους υπαλλήλους:

  • Knowledge Management: Ενοποίηση πληροφοριών και των πηγών τους και μετατροπή τους σε εταιρική γνώση.

  • Education: Σταδιακή ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών με ταυτόχρονη εκπαίδευση του προσωπικού.  ... και πολλά άλλα.

Οι ΜΕΛΕΤΕΣ μας (CASE STUDIES)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 
Copyright (c) 2007 INTERNET WHY's & HOW's All rights reserved.