Τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 2007 ΑΡΧΙΚΗ ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
internet WHY's & HOW's
Φορμίωνος 35, 16121
Καισαριανή
211-11-73522
 

 

 

u ΒΗΜΑ 1ο
Πριν από όλα πρέπει να ξέρουμε τί θα κάνουμε.

u ΒΗΜΑ 2ο
Στόχοι πάντα είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, η μείωση του κόστους, η καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πελατών. Άρα οφείλουμε να ξέρουμε το πώς θα κινηθούμε.

u ΒΗΜΑ 3ο
Στις λεωφόρους του Internet υπάρχουν πολλά εμπόδια, αλλά και πολλές πινακίδες. Ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το να μπορούν οι χρήστες να μας εντοπίσουν. 

u ΒΗΜΑ 4ο
Ε
πιδίωξη οποιασδήποτε κίνησης στο Internet, είναι η μείωση του όποιου κόστους, και όχι η αύξηση των εξόδων της εταιρείας, στο όνομα της διαφήμισης.

u BHMA 5o
Δι
ασυνδέοντας τα διάφορα τμήματα της εταιρείας, κερδίζουμε χρόνο, μειώνουμε το κόστος λειτουργίας  Πρακτικά και μετρήσιμα.

u ΒΗΜΑ 6ο
Το Internet δεν είναι μόνο διαφήμιση, είναι ένα εργαλείο για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων

 

 
 
 • Μελέτες
  • Internet Business Plan
  • Προϊοντικής έρευνας αγοράς διαδικτύου
  • Χρησιμότητας διαδικτυακού τόπου
  • MKT Plan
  • Κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος
  • Αξιολόγηση διαδικτυακών τόπων
  • Χρηστικότητας και ασφάλειας
  • Κώδικα
  • Ακεραιότητας βάσεων δεδομένων
  • Ανακατασκευής διαδικτυακών τόπων
  • Ανάλυσης αναγκών (για ανάπτυξη ειδικών custom made λύσεων)
  • Ανάλυσης ERP
  • Ανάλυσης CRM
 • Κατασκευή διαδικτυακών τόπων
  • Ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων
  • Ανάπτυξη mini sites (εξειδικευμένου προϊόντος ή υπηρεσίας)
  • Ανάπτυξη δυναμικών web sites
  • Ανάπτυξη Portals (γενικού ενδιαφέροντος)
  • Ανάπτυξη Vortals (ειδικού θεματικού περιεχομένου)
  • Ανάπτυξη λύσεων απομακρυσμένης διαχείρισης και ενημέρωσης διαδικτυακών τόπων (Content Management)
  • Μελέτες των ανωτέρω
 • Προβολής - Διαφήμισης
  • Mini sites
  • Newsletters
  • Διαχείριση και αποστολή αυτών σε λίστες συνδρομητών
  • Κατασκευή διαφημιστικών banners
  • Banner Campaigns (τοποθέτηση και παρακολούθηση επισκέψεων)
  • Online games
  • Κατασκευή, τοποθέτηση και διαχείριση online ερωτηματολογίων
  • Στατιστικά διαδικτυακών τόπων (σε υφιστάμενους πελάτες)
  • Μελέτες των ανωτέρω
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο
  • Ένταξη σε e-marketplace
  • Κατασκευή και ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος
  • Διασύνδεση με online payment υπηρεσίες
  • Κατασκευή βάσεων δεδομένων
  • Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ηλεκτρονικού καταστήματος
  • Τεχνική υποστήριξη των ανωτέρω
  • Μελέτες των ανωτέρω
 • Ειδικές εφαρμογές
  • Μελέτη και υλοποίηση λύσεων διασύνδεσης όλου του φάσματος για τη δημιουργία VPN δικτύων
  • Μελέτες ανάπτυξης intranets / extranets
  • Υλοποίηση εφαρμογών intranet / extranet
  • Υλικοτεχνική προμήθεια και εγκατάσταση δικτύων
   • ενσύρματων
   • ασύρματων
   • δορυφορικών συστημάτων
   • συνδυασμός των ανωτέρω
   • Λογισμικό (μεταπώληση ή/και ανάπτυξη)
   • Εκπαίδευση administrators και χρηστών
   • Τεχνική υποστήριξη
  • Τεχνική υποστήριξη των ανωτέρω
  • Μελέτες των ανωτέρω
 • Λοιπές υπηρεσίες και προϊόντα
  • Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού (software/ hardware)
  • Σύμβαση υποστήριξης αυτών (ορισμένου χρόνου)
  • Εκπαίδευση προσωπικού
  • Συγγραφή εγχειριδίων χρήσης και εκπαιδευτικού υλικού
Οι ΜΕΛΕΤΕΣ μας (CASE STUDIES)
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (1,52Mb)

 

Copyright (c) 2007 INTERNET WHY's & HOW's All rights reserved.